Ndonjë Pyetje ? info@pastertia.com
+383 (0) 290 325 025
Furnizimi me material të shtypur për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Furnizimi me material të shtypur për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Njoftimi në gjuhën Shqipe Njoftimi në gjuhën Serbo-Kroate

KRM “Pastërtia” në gjashtë muajt e parë të ulë shpenzimet ndërsa rritë inkasimin

KRM “Pastërtia” në gjashtë muajt e parë të ulë shpenzimet ndërsa rritë inkasimin

Në gjashtë muajt e parë të këtij viti kompania regjionale e Mbeturinave “Pastërtia”, ka arritur të ulë shpenzimet e veta...