KRM "Pastertia"


Sherbimet tona:

Kontejner 120L
Kontejner 1100L
Kontejner 5500L

200+

Puntorë që ndihmojnë në mirëmbajtje

Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastertia” ka një staf të përgtatitur mirë dhe cilësor, i cili ndihmon në  organizimin e largimit të mbeturinave në Komunat Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime. Për një punë edhe më efektive, gjithësesi na duhet edhe ndihma e qytetarëve që me përmbajte të rregullave dhe respektim të orarit, ta kemi një mjedis sa më të pastër.

Ne bëjmë hapa të vegjël për ta bërë mjedisin më të pastër.

Ekipet tona në nivel rajonal bëjnë përpjekje të përditshme, për largimin e mbeturinave, pastrimin e rrugëve etj.

Çka ofrojmë ne ?

Kompania jonë ofron të gjitha shërbimet në ruajtjen dhe përmirësimin e ambientit, duke pastruar koshet e mbeturinave në të gjithë komunën e Ferizajt, pastrimin e rrugëve dhe eleminimin e të gjitha deponive ilegale të mbeturinave.