Prokurim

PLANIFIKIMI PËRFUNDIMTAR I PROKURIMIT

 


Klikoni këtu për të parë Planin e Prokurimit për vitin 2021


Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

Nr i prokurimit KRMFe-21-198-2-1-1

Nr i brendshëm KRMFe-21-002-211


 

NJOFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES

FURNIZIMI ME DRU PËR NGROHJE   PËR NEVOJAT E  KRM “PASTËRTIA”SH.A.-FERIZAJ 

Nr i Prokurimit 

KRMFe 21 001 147

Furnizimi me veshëmbathje për punëtorët e KRM   Pastërtia   sh.a. Ferizaj  

 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-1851-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-003-121 

 
Furnizimi me vegla pune dhe pajisje tjera për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj 
 
 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-2179-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-004-121 

 
NJOFTIM PER DHËNIEN E KONTRATES
Mirëmbajtja e automjeteve të  KRM  Pastërtia  Sh.A.-Ferizaj 
 
 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-198-2-1-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-002-211 

 
NJOFTIM PER DHËNIEN E KONTRATES
Furnizimi me veshëmbathje për punëtorët e KRM   Pastërtia   sh.a. Ferizaj 
 

 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-1851-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-003-121 

 

 

Furnizimi me tri (3) kamioneta (të përdorura) 
 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-3611-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-006-121 

 

NJOFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES

Mirëmbajtja e automjeteve të  KRM  Pastërtia  Sh.A.-Ferizaj  

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-198-2-1-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-002-211 

 
NJOFTIM PER NENSHKRIMIN E KONTRATES
 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-1851-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-003-121 

 

Furnizimi me veshëmbathje për punëtorët e KRM   Pastërtia   sh.a. Ferizaj  

 
NJOFTIM PER KONTRATE 
 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-3332-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-005-121 

 

 Furnizimi me naftë  për nevojat e  KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj  

 
NJOFTIM PER KONTRATE
 

Nr i prokurimit 

KRMFe-21-3933-1-2-1 

Nr i brendshëm 

KRMFe-21-007-121 

 

Titulli: Furnizimi me kamion transportues për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a. Ferizaj (i përdorur)