Category Archives: Tenderet

PLANI PERFUNDIMTARE I PROKURIMIT 2021

NJOFTIM PER KONTRATE (RISHPALLJE) – Mirëmbajtja e automjeteve të KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

NJOFTIM PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT: Mirëmbajtja e automjeteve të  KRM  Pastërtia  Sh.A.-Ferizaj

Furnizimi me material për zyre për nevojat e KRM Pastërtia Sh.A.-Ferizaj

10/120