Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët kanë konkuruar në konkursit nr. 1259 për pozitën Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj.

Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët kanë konkuruar në konkursit nr. 1259 për pozitën Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj.

Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët kanë konkuruar në konkursit nr. 1259 për pozitën Kontroll Tereni në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj.

Bashkangjitur gjeni njoftimin per interviste

Me respekt

Komisioni Intervistues 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *