KONKURS

KONKURS

Vendim për pozitën Zëvendës Kryeshef në ndërrmarjen “PASTERTIA” sh.a