NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT – Loto 1: Shitja e Automjeteve jashtë përdorimit dhe paisjeve tjera artikujt prej 1 deri 18 , këta artikuj shiten si tërsi

NJOFTIM PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT – Loto 1: Shitja e Automjeteve jashtë përdorimit dhe paisjeve tjera artikujt prej 1 deri 18 , këta artikuj shiten si tërsi