NJOFTIM

NJOFTIM

NJOFTIM

KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj, ka rifilluar inicimin e procedurave përmbarimore përmes përmbaruesve privat ndaj qytetarëve (amvisërive) dhe bizneseve të cilët nuk i kanë kryer pagesat ndaj KRM Pastërtia Sh.A. Ferizaj.

Pastërtia ka rifilluar dërgimin e lëndëve tek përmbaruesit privat për klientët e sajë të Komunave Ferizaj, Kaçanik dhe Shtime, të cilët nuk i kanë kryer obligimet (pagesat) lidhur me shërbimet e kryera për grumbullim dhe bartje të mbeturinave. Përmes këtij njoftimi edhe njëherë ju bëjmë thirrje qytetarëve dhe bizneseve të cilët kanë obligime ndaj Kompanisë Pastërtia që ti kryejnë obligimet financiare sa më parë që të jetë e mundur, në të kundërtën do të përballen me procedura përmbarimore.

Kompania falenderon të gjithë klientet për bashkëpunimin e ndësjelltë .

Me respekt,

KRM “Pastërtia” Sh.A. Ferizaj.