Furnizimi me goma për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj NUMRI I PROKURIMIT :KRMFe-17-009-121

Furnizimi me goma për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj NUMRI I PROKURIMIT :KRMFe-17-009-121