Furnizimi me rërë dhe kripë industriale për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve

Furnizimi me rërë dhe kripë industriale për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve