Furnizimi me rërë dhe kripë industriale për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve në qytetin e Ferizajit