Mbledhja e Bordit të Drejtorëve

Mbledhja e Bordit të Drejtorëve

[embeddoc url=”http://kreativiteti.com/pastertia.com/site/wp-content/uploads/2016/02/Raport-i-Mbledhjes-27.01.2016.doc” viewer=”microsoft”]