KRM Pastertia paiset me automjete te reja

KRM Pastertia paiset me automjete te reja

Njoftim :Krm”Pastërtia” Sh.a tani ka edhe një kamion të ri dhe një autofshisë të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejt të kryhen shërbime më cilësore nga ana e kompanisë tonë.Këto automjete speciale u mundësuan nga Grandi Qeveritar. Regjioni i Ferizajt do të jetë më i pastërt fal këtyre automjeteve si dhe fal anagazhimit maksimal të punëtorëve të Kompanisë .