Njoftim për Dhënie të Tenderit: Riparimi i xhipit Landrover:

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Riparimi i xhipit Landrover:

Njoftim për Dhënie të Tenderit: Riparimi i xhipit Landrover:

 

Kontrata ne Gjuhen Shqipe

Kontrata ne gjuhen Serbo-Kroate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *