Njoftim për Dhënie të Tenderit: Riparimi i xhipit Landrover: