Author Archives: Arber Ibrahimi

Kandidatët të cilët kanë plotësuar kushtet në bazë të konkursit me nr.4990 të datës 23.11.2023 dhe kanë fituar të drejtën që të hynë në intervistën verbale.

Kandidatet te cilet kane plotesuar kushtet dhe kriteret e konkursit me nr. 4990

10/14