Njoftim: Rezultatet e përgjithshme-definitive të TESTIT ME SHKRIM të mbajtur me datën 22.12.2023 dhe INTERVISTËN VERBALE të mbajtur me datën 09.01.2024, sipas konkursit me nr.4990/2023 për pozitat e hapura në KRM”Pastërtia” Sh.A-Njësia Kaçanik:

Njoftim: Rezultatet e përgjithshme-definitive të TESTIT ME SHKRIM të mbajtur me datën 22.12.2023 dhe INTERVISTËN VERBALE të mbajtur me datën 09.01.2024, sipas konkursit me nr.4990/2023 për pozitat e hapura në KRM”Pastërtia” Sh.A-Njësia Kaçanik: