Rezultatet e arritura në testin me shkrim të mbajtur me datën 22.12.2023, sipas konkursit me nr.4990/2023, për pozitat e hapura në KRM “Pastërtia“ SH.A – Njësia Kaçanik:

Rezultatet e arritura në testin me shkrim të mbajtur me datën 22.12.2023, sipas konkursit me nr.4990/2023, për pozitat e hapura në KRM “Pastërtia“ SH.A – Njësia Kaçanik: