Lista definitive  me rënditje të pikëve të fituara në testin me shkrim të mbajtur më datë 25.04.2023, sipas konkursit me nr. 1259/23.

Lista definitive  me rënditje të pikëve të fituara në testin me shkrim të mbajtur më datë 25.04.2023, sipas konkursit me nr. 1259/23.