Rezultatet e arritura nga kandidatët që kanë marrë pjesë në testin me shkrim të mbajtur më datë 25.04.2023, sipas konkursit me nr. 1259/23.

Rezultatet e arritura nga kandidatët që kanë marrë pjesë në testin me shkrim të mbajtur më datë 25.04.2023, sipas konkursit me nr. 1259/23.