NJOFTIM PER INTERVISTE ME SHKRIM. Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët i kanë plotësuar kushtet sipas konkursit me nr.736 të datës 14.02.2023 në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj:

NJOFTIM PER INTERVISTE ME SHKRIM. Komisioni Intervistues njofton kandidatët të cilët i kanë plotësuar kushtet sipas konkursit me nr.736 të datës 14.02.2023 në KRM “Pastërtia” SH.A Ferizaj: