Publikimi i rezultateve me shkrim nga testi i mbajtur me datë 21.12.2022, sipas konkursit nr. 4933 të datës 21.10.2022