Rezultatet përfundimtare nga testi me shkrim dhe intervista verbale e konkursit për Zyrtar i Lartë për Financa dhe Thesar