Publikimi i rezultatit të intervistës verbale dhe asaj me shkrim