Dita Botërore e Mjedisit

Dita Botërore e Mjedisit

Dita Botërore e Mjedisit festohet më 5 qershor çdo vit dhe është mjeti kryesor i Kombeve të Bashkuara për inkurajimin e vetëdijes dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit. E zhvilluar për herë të parë në 1974, ajo ka qenë një fushatë për të rritur ndërgjegjësimin për çështje mjedisore që dalin nga ndotja detare, mbipopullimi njerëzor dhe ngrohja globale, deri te konsumi i qëndrueshëm dhe krimi i jetës së egër. Dita Botërore e Mjedisit është rritur për t’u bërë një platformë globale për afrimin e publikut, me pjesëmarrje nga mbi 143 vende në vit. Yeardo vit, WED ka siguruar një temë të re që korporatat e mëdha, OJQ-të, komunitetet, qeveritë dhe të gjithë njerëzit e famshëm në botë miratojnë për të mbrojtur shkaqet mjedisore