Konkurs pune per Inkasant dhe Punetore fizik

Konkurs pune per Inkasant dhe Punetore fizik

Konkurs pune per keto pozita:

  • Dy (2) Inkasant dhe
  • Dy (2) Punëtorë fizik

Detajet e konkursit i gjeni ne dokumentin e bashkangjitur me poshte.