Lista e kanditeve qe kane kaluar testin me shkrim.