Furnizimi me dy (2) kamione për bartjen e mbeturinave dhe një (1) kamionete (të përdorura) për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a. njësisë në Kaçanik

Furnizimi me dy (2) kamione për bartjen e mbeturinave dhe një (1) kamionete (të përdorura) për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a. njësisë në Kaçanik