Konkurs – Zv.Kryeshef Ekzekutiv të KRM Pastërtia SH.A Ferizaj