Njoftim për Dhënie të Kontratës për Shitjen e Automjeteve jashtë përdorimit dhe paisjeve tjera (Rishpallje)