Njoftim-per-intervist -Zyrtar i Lartë për Financa dhe Thesar dhe Zyrtar i/e Lartë – Sekretar/e të Kompanisë