NJOFTIM Publikimi i rezultatit final të testit me shkrim dhe intervistës me gojë në pozitën Çertifikues