KRM “Pastërtia” ka nisur largimin e të gjitha mbetjeve inerte që ndodhen në rrugët Ramadan Rexhepi dhe Driton Islami.

KRM “Pastërtia” ka nisur largimin e të gjitha mbetjeve inerte që ndodhen në rrugët Ramadan Rexhepi dhe Driton Islami.