NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT: Deponimi dhe trajtimi i mbetjeve shtazore në Komunën e Ferizajt KRMFe-17-011-221

NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT: Deponimi dhe trajtimi i mbetjeve shtazore në Komunën e Ferizajt KRMFe-17-011-221