Furnizimi me goma për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj Numri i Prokurimit:KRMFe-17-009-121

Furnizimi me goma për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj Numri i Prokurimit:KRMFe-17-009-121