Deponimi dhe trajtimi i mbetjeve shtazore në Komunën e Ferizajt Numri i Prokurimit:KRMFe-17-011-221

Deponimi dhe trajtimi i mbetjeve shtazore në Komunën e Ferizajt Numri i Prokurimit:KRMFe-17-011-221