Dezinfektimi,dezinsektimi dhe deratizimi i objekteve dhe sipërfaqeve të jashtme në të gjitha njësitë e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj NUMRI I PROKURIMIT: KRMFe-17-004-236

Dezinfektimi,dezinsektimi dhe deratizimi i objekteve dhe sipërfaqeve të jashtme në të gjitha njësitë e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj NUMRI I PROKURIMIT: KRMFe-17-004-236