Njoftim për faljen e borxheve

Njoftim për faljen e borxheve

Qytetarë të nderuar, që nga e Hëna e 23 janarit KRM “Pastërtia” ka vazhduar të me faljen e borxheve sipas
Ligji Nr. 05/L -119,  afati I të cilit është shtyrë deri në shtator të këtij viti.

Klientët e KRM “Pastërtia”, për të përfituar nga ky ligj duhet që të vizitojnë zyret e kompanisë për të bërë riprogramimin e borxhit, I cili është akumuluar nga viti 2009 e këtej.

Subjektet që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas nenit 4 të ligjit bazik, këtë të drejtë mund ta realizojnë, deri më 1 shtator 2017.