Furnizimi me vajra për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj (rishpallje)

Furnizimi me vajra për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj (rishpallje)