Furnizimi me vajra për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

Furnizimi me vajra për nevojat e KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj

[wpfilebase tag=file id=21 /]

[wpfilebase tag=file id=22 /]