Furnizimi me material për zyre për nevojat e KRM “Pastërtia”;Sh.A.-Ferizaj