Orari i bartjes së mbeturinave ditën e Martë për Ferizaj dhe Shtime

Orari i bartjes së mbeturinave ditën e Martë për Ferizaj dhe Shtime

Qytetarë të nderuar, respektojeni orarin për hudhjen e mbeturinave, në mënyrë që të kemi një qytet më të pastër. Ju do të mund ta gjeni orarin e grumbullimit të mbeturinave nga KRM “Pastërtia”, në webfaqen tonë, të përditësuar çdo ditë. Orari për ditën e Marte, është siç vijon më poshtë:

Për Ferizaj

Orari për diten e Marte

Për Shtime

Orari per Shtime dita e Marte