Orari për mbledhjen e mbeturinave gjatë fundjavës

Orari për mbledhjen e mbeturinave gjatë fundjavës

Qytetarë të nderuar, respektojeni orarin për hudhjen e mbeturinave, në mënyrë që të kemi një qytet më të pastër. Ju do të mund ta gjeni orarin e grumbullimit të mbeturinave nga KRM “Pastërtia”, në webfaqen tonë, të përditësuar çdo ditë.

Orarin për ditët e fundjavës, klikoni mbi tabelë:

Orari për ditet e fundjaves