Vizita e ekspertes gjermane Ute Sonnen në Krm”Pastërtia”Sh.a

Vizita e ekspertes gjermane Ute Sonnen në Krm”Pastërtia”Sh.a

Kompaninë regjionale të mbeturinave “Pastërtia” sh.a  e  vizitoi ekspertja e kompanisë gjermane SES, e angazhuar nga GIZ për projektin “Gara për mjedis të pastër” në Kosovë, Ute Sonnen.

Gjatë vizitës   znj.Ute Sonnen  pati  takim  me anëtarët e Bordi të Drejtorëve  dhe  Kryeshefin Ekzekutiv në të  cilin  u njoftua për gjendjen aktuale   të  kompanisë , problemet  dhe  veshtirësite  që  po  i  has kompania  dhe  punëtorët e  saj  gjatë  procesit  të punës. Znj .Sonnen  vizitoi  edhe  punëtorinë e kompanisë dhe  u njoftua    për  punën   në  terren.

Ekspertja Sonnen   ofroi mbështetje  për anëtarët  e Bordit  si dhe përkrahje për  kompaninë  tonë .

Mbledhja me U.Sonnen

TTakimi U.Sonner Vizita