Mbledhja e rregulltë e Bordit të Drejtorëve

Mbledhja e rregulltë e Bordit të Drejtorëve

[embeddoc url=”http://kreativiteti.com/pastertia.com/site/wp-content/uploads/2016/04/Raport-i-Mbledhjes-29.03.2016-1.doc” viewer=”microsoft”]