Intervista e Kryeshefit Ekzekutiv të Krm Pastëtria Sh.a.Ferizaj z. Dugagjin Etemi

Intervista e Kryeshefit Ekzekutiv të Krm Pastëtria Sh.a.Ferizaj z. Dugagjin Etemi

Intervista e Kryeshefit Ekzekutiv të Krm Pastëtria Sh.a.Ferizaj z. Dugagjin Etemi rreth funksionimit, sfidave, vështirërsive të Kompanisë ,vështirësive të inkasimit dhe faljen e Borxheve sipas Ligjit për faljen e borxheve publike.Kryeshefi Ekzekutiv iu bënë thirrje qytetarëve që të lajmërohen në zyret për klientë të Krm “ Pastërtia” sh .a Ferizaj deri në Gusht të këtij viti që të bëhet pastrimi i borxheve të vjetra dhe riprogramimi I borxheve të periudhës pas vitit 2009.Gjatë intervistës Kryeshefi I Kompanisë ceku bashkpunimi me Giz-in si dhe garën e cila po zhvillohet ndërmjet kompanive publike të mbeturinave për të përfituar projektin e financuar nga I Giz-I gjerman dhe aksionet e kompanisë për të pasur një mjedis më të pastër.

Intervistën e plotë mund ta ndiqni më poshtë: