Pastrimi i deponive te egra

Pastrimi i deponive te egra

Krm”Pastërtia” sh .a si kompani e cila qysh nga themelimi u përkujdes  dhe  përkujdeset  dhe tani për mirëmbajtjen pastërtinë dhe ruajtjen e ambientit të regjionit të Ferizajit ndërrmori disa aksione me ekipe vullnetare nga shkollat ,institucione përfaqsues  të komunave për pastrimin e vendeve në  të  cilat janë krijuar deponi të mbeturinave . Falë  kontributit të  punëtorëve të  kompanisë  tonë  angazhimit të nxënësve  të shkollës profesionale të  Shtimes , Komunës  së Shtimes , Giz-it u pastru parku i astuquajtur  te  ” Pishat” dhe u larguan mbeturinat të  cilat kishin krijuar deponi në këtë  pjesë të qytetit të  Shtimes .

Deponia  tjetwr e krijuar në  qytetin e Shtimes ishte ajo në  fshatin Zborc , ku në këtë aksion për pastrimin dhe largimin e mbeturinave ndihmuan  nxënësit e shkollës”Avdullah Shabani “si dhe institucionet e cekura me lartë. Në  Fshatin Zllatar të Ferizajit u pastrua pjesa në të cilën ishte krijuar deponia e egwr , ku për pastrimin e kësaj deponie punëtoret i ndihmuan ekipet vullnetare të nxënësve të  shkollës fillore ” 4 Prilli” përfaqsues nga Komuna e Ferizait dhe Perfaqsues nga Gizi .

Krm”Pastërtia” sh.a  do ta   vazhdoj  angazhimin  e saj maksimal   si  dhe  bashkpunimin  me  institucione  për   ruajtjen  dhe  mirëmbajtjen e ambientit.

Deponi Deponi1 Deponi2 Deponi3] Te pishat Te pishat 1