Mbledhja e Bordit të Drejtorëve 03.02.2016

Mbledhja e Bordit të Drejtorëve 03.02.2016

[embeddoc url=”http://kreativiteti.com/pastertia.com/site/wp-content/uploads/2016/02/Raport-i-Mbledhjes-03.02.2016.doc” viewer=”microsoft”]