FURNIZIMI ME KRIPË INDUSTRIALE PËR NEVOJAT E KRM”PASTËRTIA”SH.A.-FERIZAJ