Riparimi i objekteve të KRM”Pastërtia”Sh.A.-Ferizaj