Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a njësisë në Shtime

Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a njësisë në Shtime

Njoftimi ne Gjuhen Shqipe

Njoftimi ne gjuhen Serbo-Kroate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *