Furnizimi me kamion të përdorur për bartjen e mbeturinave për nevojat e KRM “Pastërtia”sh.a njësisë në Shtime